Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

fen90
08:21
7730 373c 500
Reposted byomka217 omka217
fen90
06:41
7337 2693 500
fen90
06:41
7333 0cf8 500

September 20 2017

fen90
14:06
1563 6e2f
17...
Reposted fromscorpix scorpix

September 26 2013

fen90
19:25
Nauczyłam się, że człowiek ma prawo spojrzeć na drugiego z góry jedynie wtedy, gdy pomaga mu powstać. 
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromcherrykiss cherrykiss
fen90
19:19
Reposted fromozzy ozzy
19:18
1053 0322
Reposted fromSuzi Suzi
fen90
19:10
0209 4c58
Reposted fromenchantement enchantement
fen90
19:01
18:59
fen90
18:18
1626 db1e
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viakiks kiks
fen90
18:04
5879 02af
marriages
Reposted frombaz baz viaPaseroVirus PaseroVirus
fen90
18:03
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaalex0 alex0
fen90
18:02
something bad.
Reposted fromskins skins viain-flagranti in-flagranti
fen90
18:01
Faceci, którzy czule całują swoje dziewczyny w czoło to najbardziej czarujące istoty na świecie
fen90
18:00
1970 8b12
Reposted fromitoweryou itoweryou viaunsteadyshy unsteadyshy
fen90
18:00
5157 a0a0 500
Reposted frombiru biru viaMakeMePurr MakeMePurr
18:00
3965 9246
Reposted fromstfn stfn viaSenyia Senyia
fen90
18:00
3452 cc84 500
Reposted fromangelene13 angelene13 viaMakeMePurr MakeMePurr
fen90
17:59
wtf oO
Reposted fromvolldost volldost viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl